مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه آزاد اسلامی "


"مهلت دفاع پایان نامه"

با دستور معاونت محترم پژوهشی واحد، آخرین مهلت دفاع برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تا پایان ۳۰ دی ماه(۹۶/۱۰/۳۰) می باشد.

ادامه مطلب

"تخفیف شهریه دانشجویان"

دانشجویان محترمی که متقاضی استفاده از تخفیف شهریه چند دانشجویی هستند تا مورخ ۹۶/۹/۲۹ با مدارک ذیل به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند . ۱. پرینت انتخاب واحد ترم جاری مربوط به دانشجویان واحد تهران مرکزی ۲.گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری مهمور به مهر واحد مربوطه برای دانشجویان سایر واحدها ۳. تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجوی متقاضی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

دانشجویانی که شرایط لازم جهت شرکت در امتحان جامع را دارند،برای یررسی وضعیت تحصیلی خود هر چه سریعتر به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. (آموزش دانشکده ۹۵/۱۲/۱۶)

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری که دارای شرایط شرکت در امتحان جامع می باشند و تقاضای ثبت نام امتحان جامع در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دارند بایستی در زمان ثبت نام بصورت اینترنتی ثیت نام نمایند و در صورت عدم ثبت نام نمی توانند در امتحان جامع شرکت کنند.

ادامه مطلب
حدنصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه(کسب نمره قبولی قبل از دفاع ، جهت شرکت درامتحان جامع)

حدنصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه(کسب نمره قبولی قبل از دفاع ، جهت شرکت درامتحان جامع)

بدینوسیله جدول عناوین آزمون های مورد تایید به همراه حدنصاب نمرات مربوطه اعلام می شود. آن دسته از دانشجویانی که ۸۰درصد نمره حدنصاب را کسب نمایند می توانند مشروط به کسب نمره قبولی قبل از دفاع، در امتحان جامع شرکت نمایند.

ادامه مطلب