مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده علوم سیاسی "


"مهلت دفاع پایان نامه"

با دستور معاونت محترم پژوهشی واحد، آخرین مهلت دفاع برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تا پایان ۳۰ دی ماه(۹۶/۱۰/۳۰) می باشد.

ادامه مطلب

طرح برون دانشگاهی

دانشجویان دکتری پژوهش محورسالهای ۹۴ و ۹۵ نسبت به ارائه طرح برون دانشگاهی خود تا تاریخ ۱۶ دیماه(۹۶/۱۰/۱۶) اقدام نمایند.

ادامه مطلب

"تخفیف شهریه دانشجویان"

دانشجویان محترمی که متقاضی استفاده از تخفیف شهریه چند دانشجویی هستند تا مورخ ۹۶/۹/۲۹ با مدارک ذیل به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند . ۱. پرینت انتخاب واحد ترم جاری مربوط به دانشجویان واحد تهران مرکزی ۲.گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری مهمور به مهر واحد مربوطه برای دانشجویان سایر واحدها ۳. تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجوی متقاضی

ادامه مطلب