مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده علوم سیاسی "


"مهلت دفاع پایان نامه"

با دستور معاونت محترم پژوهشی واحد، آخرین مهلت دفاع برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تا پایان ۳۰ دی ماه(۹۶/۱۰/۳۰) می باشد.

ادامه مطلب

طرح برون دانشگاهی

دانشجویان دکتری پژوهش محورسالهای ۹۴ و ۹۵ نسبت به ارائه طرح برون دانشگاهی خود تا تاریخ ۱۶ دیماه(۹۶/۱۰/۱۶) اقدام نمایند.

ادامه مطلب

"تخفیف شهریه دانشجویان"

دانشجویان محترمی که متقاضی استفاده از تخفیف شهریه چند دانشجویی هستند تا مورخ ۹۶/۹/۲۹ با مدارک ذیل به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند . ۱. پرینت انتخاب واحد ترم جاری مربوط به دانشجویان واحد تهران مرکزی ۲.گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری مهمور به مهر واحد مربوطه برای دانشجویان سایر واحدها ۳. تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجوی متقاضی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

دانشجویانی که شرایط لازم جهت شرکت در امتحان جامع را دارند،برای یررسی وضعیت تحصیلی خود هر چه سریعتر به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. (آموزش دانشکده ۹۵/۱۲/۱۶)

ادامه مطلب