گروه اندیشه سیاسی

نام ونام خانوادگی: احمد بخشایش اردستانی

رشته تحصیلی: دکتری روابط بین الملل

گروه آموزشی : اندیشه سیاسی

وضعیت: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

 

مشخصات شخصی

 • مرتبه علمی: استاد
 • تاریخ تولد:1340 
 • محل تولد: اردستان
 • ایمیل: ahm.bakhshayeshiardestani@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: روابط بین الملل . استرالیا ،  .1995
 •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل 
 • دانشگاه امام صادق ، ایران ،  1368
 • کارشناسی: علوم سیاسی 

 

سمت های اجرایی:

 • نماینده مجلس شورای اسلامی
 • معاون آموزشی دانشکده وزارت امور خارجه
 • مدیر گروه علوم سیاسی سازمان مرکزی
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه سازمان مرکزی
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

افتخارات :

 • مولف 17 جلد کتاب

 

علایق پژوهشی :
 

اندیشه سیاسی

جامعه شناسی