گروه روابط بین الملل

اعضای هیات علمی گروه روابط بین الملل

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

 

 
 

1

جبیب ا... ابوالحسن شیرازی

دانشیار

 

 

2

طاهره ابراهیمی فر

دانشیار

 

 

3

جهانبخش ایزدی

استادیار

 

 

4

زهره بالازاده

استادیار

 

 

5

غلامحسین بلندیان

استادیار

 

 

6

حمیدپیشگاه هادیان

استادیار

 

 

7

سعید تائب

استادیار

 

 

8

رضا جلالی

استادیار

 

 

9

محمد جوادحق شناس

استادیار

 

 

10

کابک خبیری

استادیار

 

 

11

امیر ساجدی

استادیار

 

 

12

علیرضا سلطانی

استادیار

 

 

13

اردشیرسنایی

استادیار

 

 

14

محمد سهرابی

دانشیار

 

 

15

سید حسین سیف زاده

استاد

 

 

16

حمید رضا شیرزاد

استادیار

 

 

17

دیدخت صادقی

مربی

 

 

18

سیدعلی طباطبائی پناه

استادیار

 

 

19

جعفرقامت

استادیار

 

 

20

ارسلان قربانی شیخ نشین

استاد

 

 

21

رویا منتظمی

استادیار

 

 

22

مصطفی ملکی

استادیار