گروه علوم سیاسی

 اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی
 
   

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

اکبراشرفی

استادیار

http://A-Ashrafi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

2

علی اکبرامینی

استادیار

http://A-Amini-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

3

عبدالحسین اله کرم

استادیار

http://a-Allahkaram-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

4

فردین باقری

استادیار

http://f-bagheri-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

5

احمد بخشایشی اردستانی

استاد

http://a-bakhshayeshi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

6

محمد باقربهرامی

مربی

http://M-Bahrami-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

7

محبوبه پاک نیا

استادیار

http://M-Paknia-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

8

حسین تفضلی

استادیار

http://H-Tafazzoli-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

9

محمد توحیدفام

دانشیار

http://m-tohidfam-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

10

سیدمحمدناصر تقوی

استادیار

 

11

کاظم جلالی

استادیار

http://k-jalali-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

12

سید اسماعیل حسینی گلی

مربی

http://s-Hosseinigoli-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

13

محمد علی خسروی

استادیار

http://M-Khosravi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

14

ملک تاج خسروی

استادیار

http://Mt-Khosravi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

15

علی دارابی

استادیار

http://a-darabi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

16

علیرضا رادمهر

مربی

http://a-radmehr-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

17

بهروز رشیدی

مربی

http://B-Rashidi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

18

علی اصغر زرگر

استادیار

http://A-Zargar-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

19

عباس سلطانلو

استادیار

http://A-Soltanloo-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

20

سوسن صفاوردی

استادیار

 

21

محمد رحیم عیوضی

استاد

http://m-ayvazi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

22

مصطفی کواکبیان

استادیار

http://m-Kavakebian-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

23

محمد رضا مایلی

استادیار

http://m-Mayeli-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

24

مرتضی محمودی

استادیار

http://M-Mahmoodi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

25

جهانبخش محبی نیا

استادیار

http://j-Mohebiniya-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

26

سیدعلی مرتضویان

استادیار

http://a-mortazavian-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

27

مجتبی مقصودی

دانشیار

http://m-Maghsoodi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

28

بابک نادرپور

استادیار

http://b-Naderpour-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

29

حمیدرضاناطق نوری

استادیار

 

30

محمد نونژاد

مربی

http://M-Nonejad-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

31

بیژن نیری

استادیار

http://B-Nayeri-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

     32    حجت اله درویش پور              استادیار
   33    سیدفرهاد سجادی            استادیار