گروه علوم سیاسی

 اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی

 
   

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

 

 

1

اکبراشرفی

استادیار

 

2

علی اکبرامینی

استادیار

 

3

عبدالحسین اله کرم

استادیار

 

4

فردین باقری

استادیار

 

5

احمد بخشایشی اردستانی

استاد

 

6

محمد باقربهرامی

مربی

 

7

محبوبه پاک نیا

استادیار

 

8

حسین تفضلی

استادیار

 

9

محمد توحیدفام

دانشیار

 

10

سیدمحمدناصر تقوی

استادیار

 

11

کاظم جلالی

استادیار

 

12

سید اسماعیل حسینی گلی

مربی

 

13

محمد علی خسروی

استادیار

 

14

ملک تاج خسروی

استادیار

 

15

علی دارابی

استادیار

 

16

علیرضا رادمهر

مربی

 

17

بهروز رشیدی

مربی

 

18

علی اصغر زرگر

استادیار

 

19

عباس سلطانلو

استادیار

 

20

سوسن صفاوردی

استادیار

 

21

محمد رحیم عیوضی

استاد

 

22

مصطفی کواکبیان

استادیار

 

23

محمد رضا مایلی

استادیار

 

24

مرتضی محمودی

استادیار

 

25

جهانبخش محبی نیا

استادیار

 

26

سیدعلی مرتضویان

استادیار

 

27

مجتبی مقصودی

دانشیار

 

28

بابک نادرپور

استادیار

 

29

حمیدرضاناطق نوری

استادیار

 

30

محمد نونژاد

مربی

 

31

بیژن نیری

استادیار

 

32

حجت اله درویش پور

استادیار

 

33

سیدفرهاد سجادی

استادیار