فرهنگی

افتخارات فرهنگی دانشکده :

 

- کسب رتبه سوم رشته قرائت ترتیل قرآن کریم توسط سرکار خانم مریم تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی در سی ویکمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور(20-23آبانماه 95مشهد مقدس )"گزارش کانال رسمی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران"

- کسب رتبه اول کشوری رشته قرائت ترتیل دانشجویان در اختتامیه بیست ویکمین دوره مسابقات قرآن وعترت توسط خانم مریم تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی.(9/8/95 واحد قم)

- کسب رتبه های دوم وسوم کشوری در اختتامیه بیست ویکمین جشنواره هنر-پژوهش وادبیات دینی توسط سرکار خانم لیلا میرزایی وجناب آقای داود پناهی در رشته شعر از کارکنان دانشکده علوم سیاسی.(28/6/95)

- کسب عنوان نشریه برتر در نخستین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی یرای نشریه دانشجویی-فرهنگی و قرآنی "بیان "به مدیرمسئولی سرکارخانم مریم تقی زاده وکسب عنوان نشریه برتر برای نشریه دانشجویی سیاسی – اجتماعی "صریر" به مدیر مسئولی جناب آقای امیرحسین محمودی منش.(25-23شهریور 95واحد تبریز)

 

برگزیده بیستمین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت :

خانم مژگان رضابنده لو در بخش تحقیقات رتبه 1 کشوری (کارمند دانشکده علوم سیاسی)

 

 1-دانشجو مریم تقی زاده مقطع کارشناسی ارشد(حافظ  کل قرآن کریم) کسب رتبه اول کشوری در چند دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بخش شفاهی (حفظ  وترتیل )

 

2- دانشجو سید محمدآذرتراب مقطع کارشناسی،کسب رتبه اول در بخش شفاهی(رشته اذان ) در بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن  وعترت (نامبرده در مسابقات ملی اذان

دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بین حدود 350 شرکت کننده به مرحله نهایی را ه یافته است)

 

3- دانشجو مصطفی شرف مقطع کارشناسی، کسب رتبه اول در بخش شفاهی (رشته ترتیل) در بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت

 

4- دانشجو مهدی نور قربانی مقطع کارشناسی ،کسب رتبه دوم کشوری درهجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت(بخش هنر وادبیات دینی)

 

5- دانشجو مجید افشار مقطع کارشناسی، کسب رتبه چهارم درهجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت بخش کتبی (رشته تحقیق)

 

6- انتخاب نشریه فرهنگی بیان بعنوان بهترین نشریه در اولین جشنواره نشریات میان استانی در اسفند ماه 93