پژوهشی

افتخارات پژوهشی دانشکده :

 

       دکتر اکبر اشرفی:

       استاد نمونه دانشکده علوم سیاسی سال 1389

 

      دکتر اردشیر سنایی:

 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(1392)

 • مدیر نمونه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی(1389)

        

           دکتر محمد توحیدفام:

 • پژوهشگر نمونه(دریافت لوح تقدیر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: در سالهای 1384

 • پژوهشگر نمونه(دریافت لوح تقدیر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1386

 • پژوهشگر نمونه(دریافت لوح تقدیر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1391

          

             دکتر مجتبی مقصودی:

 • استاد نمونه دانشکده در دو سال متوالی 1387 و 1388

 • اخذ رتبه مقاله برتر در همایش اقوام در ایران 1404 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرم آباد

 • دریافت لوح سپاس از ششمین جشنواره تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1390

 

        دکتر طاهره ابراهیمی فر:

 • استاد نمونه تهران مرکز - 1371

 • پژوهشگر نمونه وزارت ارشاد- 1375

 • استاد نمونه - 1376

 • پژوهشگر نمونه –واحد کرج-  1384

 • استاد زن نمونه- تهران مرکز- 1385 

 • پژوهشگر نمونه –نهران مرکز -1389

    

        دکتر بهروز رشیدی:

  پژوهش برتر در نهمین "جشنواره ملی بهار"  با عنوان مقاله "مشارکت اجتماعی و روابط دولت- ملت در اقتدار ملی"

   توسط جهاد دانشگاهی و با مشارکت وزارت علوم در دانشگاه تهران برگزیده شده اند.