معاون دانشکده

 

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر اردشیر سنایی

رشته تحصیلی:  دکتری روابط بین الملل http://politic.iauctb.ac.ir/Images/66/Content/dr_sanaeei.jpg

گروه آموزشی: روابط بین الملل

وضعیت: عضو هیات علمی 

مرتبه علمی: استادیار   پایه 16

 

آدرس پست الکترونیکی: 

Ard.Sanaei@iauctb.ac.ir

 آدرس صفحه شخصی  http://iauctb.ac.ir/faculty/fa/faculty 

 

 سوابق پژوهشی:

نگارش 50 مقاله در دائره المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه ایران.

 ازجمله مقالات:

«قرارداد الجزیره»،«اصلاحات واصلاحات درایران»،«ارتجاع»،«استقلال»،«اعلامیه»،«پان»،« پیشرفت»،«تظاهرات»،«رژیم سلطنتی»،«حزب اتحاد»،«پان ایرانیسم»،«پان کردیسم»،«جمهوری اسلامی»،«استوارنامه»و«علی اکبر داور».

-ارائه مقاله :«انقلاب اسلامی و بحران های آتی» در کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی ،چشم انداز آینده (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی – اردیبهشت 83)

-ارائه مقاله «موانع سیاسی- اجتماعی مشارکت سیاسی در ایران » در سمینار «بنیادی ترین مسایل عصرما»(دانشگاه علامه طباطبایی – 1379)

-مقاله :«گفتگوی تمدن ها و چگونگی تئوریزه کردن آن در روابط بین الملل»- فصلنامه گفتمان شماره 6(پاییز 1381)

-مقاله :«تنش زدایی در روابط ایران و اتحادیه اروپا »،فصلنامه برداشت دوم ،سال اول، شماره سوم،زمستان 1382

-مقاله :«درخواست اعراب از اتحادیه اروپایی جهت میانجی گری در باب جزایر تنب و ابو موسی»،گزیده تحولات جهان(24)،تهران: موسسه فرهنگی ابرارمعاصر تهران،اردیبهشت 1383

- مقاله :«قراردادهای نظامی ترکیه و اسرائیل»،گزیده تحولات جهان (25)، تهران : موسسه فرهنگی ابرارمعاصر تهران،خرداد1383

-مقاله:«شورای همکاری خلیج فارس و جزایر سه گانه ایران»،گزیده تحولات جهان (26)، تهران: موسسه فرهنگی ابرارمعاصرتهران ،مرداد1383

-مقاله:« نگاهی به همکاری های نظامی اسرائیل و چین»،گزیده تحولات جهان (27)، تهران: موسسه فرهنگی ابرارمعاصر تهران ،مرداد1383

-مقاله:«تنش در روابط ایران و حکومت موقت عراق»،گزیده تحولات جهان (27)، تهران: موسسه فرهنگی ابرارمعاصرتهران ، مرداد1383

-مقاله:«نگرشی بر روابط ایران و بحرین»،گزیده تحولات جهان (28)، تهران: موسسه فرهنگی ابرارمعاصر تهران، شهریور1383

-مقاله:«تقابل اسرائیل و اتحادیه اروپا»،گزیده تحولات جهان (30)، تهران: موسسه فرهنگی ابرارمعاصرتهران، آبان و آذر1383

-مقاله:«ایران و سازمان تجارت جهانی،بیستمین وتوی آمریکا»، گزیده تحولات جهان (30)، تهران : موسسه فرهنگی ابرارمعاصرتهران ،دی 1383

-مقاله:«ناتو و مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران »ارائه شده در پانزدهمین همایش بین المللی آسیای میانه و قفقاز ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ،آبان 1386

-مقاله:«وضعیت سیاسی جدید و آینده روابط عراق و ایران »،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل،دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، پیش شماره چهارم،پاییز 1386

-مقاله:«روابط ترکیه و اسرائیل پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (2007-2002)»،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل،دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی،سال دوم،شماره اول،زمستان 1387

-مقاله:«تاثیر سیاست خارجی آمریکا بر اصلاحات سیاسی در کشور عربستان پیش از11 سپتامبر»،فصلنامه سپهر سیاست،انجمن علوم سیاسی

- مقالهرویارویی ایران و آمریکا: رقابت در عرصه قدرت نرم و سخت»- فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل- دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال دوم، شمارگان هشتم و نهم، پائیز و زمستان 1388.

-مفاله:"ارزیابی ظرفیت دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"-فصلنامه علوم سیاسی وروابط بین الملل-دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-سال چهارم ،شماره یازدهم،تابستان 1389

-مقاله:"سیاست امنیتی_دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه(1999-2009)"-فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی،دوره ششم،شماره چهارم،آذر 1390

-مقاله:"چارچوبی تحلیلی برای بررسی روابط ترکیه و اسراییل پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه(2010-2002)"-فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل-دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-سال چهارم،شماره 16،پاییز1390

-مقاله:"بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران های چچن،بوسنی و فلسطین"-پژوهشنامه روابط بین الملل-دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-سال پنجم،شماره 19،پاییز 1391

-مقاله:"چشم انداز روابط ایران و اروپا"-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی-شهریور1392 در:http://rc.majlis.ir/fa/report/show/856937

-مقاله:"روابط ایران و مصر؛عوامل واگرایی و زمینه های همگرایی" - مرکز پژوهش های مجلس شورای

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/866384در:1392اسلامی– آذر

-مقاله:"تاثیر جهانی شدن ارتباطات بر ساختار سیاسی- فرهنگی کویت"،فصلنامه مطالعات سیاسی،سالپنجم،شماره 20،تابستان 1392

-مقاله:"جایگاه حقوق بشر در روابط میان ایالات متحده و کشورهای در حال توسعه پس از سال 1990"،پژوهشنامه روابط بین الملل ،سال 6،شماره 23،پائیز 1392

-مقاله:"مطالعه تطبیقی ساختارهای حکومتی آفریقای جنوبی و نیجریه و تاثیر آن بر توسعه سیاسی دو کشور"،پژوهشنامه روابط بین الملل ،سال هفتم،شماره 25،بهار 1393

-مقاله:"بحران توسعه سیاسی افغانستان-قومیت ها"،فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی،سال ششم،شماره 38،تابستان 1393

-مقاله:"مطالعه تطبیقی استراتژی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم"،پژوهشنامه روابط بین الملل ،سال هفتم،شماره 27،پاییز 1393

-مقاله:"روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم"،پژوهشنامه روابط بین الملل ،سال هشتم،شماره 29،بهار 1394

-مقاله:"تاثیر همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت جمهوری اسلامی ایران"،پژوهشنامه روابط    بین الملل،سال هشتم،شماره 31،پاییز 1394

کتاب :

- فصل :«بررسی روابط ایران و انگلستان (1383-1375)»،در کتاب روابط ایران و انگلستان،جلد اول،تهران،موسسه فرهنگی ابرارمعاصر تهران،1384

-کتاب:مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک (فنون و روش ها)، تهران: کلک سیمین،1390

- کتاب: اصول روابط بین الملل (ب)- تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، تهران: کلک سیمین،1389

-کتاب:فرهنگ و روابط بین الملل،(تالیف شده برای دانشگاه جامع علمی کاربردی)

-ترجمه کتاب سیاست ترکیه نسبت به شمال عراق(مشکلات و چشم اندازها)،نوشته بیل پارک،تهران:هدف،1393

-کتاب:اصول روابط بین الملل(ب)-تجزیه و تحلیل سیاست خارجی،تهران:طراوت،1392

-ترجمه کتاب:نقش ایران در آینده مناسبات ایران-آمریکا،گردآوری:دکترفاطیما ال-اسمادی،تهران:هدف،1394

-کتاب:روابط ایران و اروپا از 1357 تا 1393،تهران:هدف،1394

 

- راهنمایی و مشاوره 100 پایان نامه کارشناسی ارشدو دکتری

 

طرح های پژوهشی:

-بررسی متغیرهای جدید تاثیرگذار بر روابط ترکیه و اسراییل پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-1390

-ارزیابی مشارکت و همکاری علمی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با دیگر دانشگاههای جهان بر اساس معیارهای بین المللی-مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام-1390

-جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی اتحادیه اروپا(از سال 2013 به بعد)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- 1393

 

سوابق اجرایی:

1)عضو انجمن علوم سیاسی ایران

2) پژوهشگرونویسنده مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

3) استادیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

4) مسئول راه اندازی دانشگاه آزاداسلامی هشتگرد(12/6/85)

5) رئیس دانشگاه آزاداسلامی هشتگرد(از17/8/85 تا 22/5/87)

6) عضو شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ(از 1385 تا 1387)

7) مسئول کمیته دانشجویی شهرستان ساوجبلاغ(1386تا 1387)

8)عضو کمیته اجرایی کنگره شهید ثالث(1386)

9) معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (از29/10/87 لغایت 30/12/91)

10)عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

11) رییس کمیته روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

12) عضو شورای راهبردی برنامه ریزی فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

13)عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی

14) مدیر گروه روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

15)عضو کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم سیاسی دانشگاهآزاداسلامی واحدتهران مرکزی

16)مشاور اداره کل مطالعات و بررسی های بین الملل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

افتخارات:

1)پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(1392)

2)مدیر نمونه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی(1389)