ریاست دانشکده

 

 

مشخصات فردی: 

نام و نام خانوادگی: محمدباقر بهرامی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

گروه آموزشی: علوم سیاسی

وضعیت: عضو هیات علمی (درحال دفاع از رساله دکتری )

مرتبه علمی: مربی

 

 آدرس پست الکترونیکی:

 

 پست اجرایی:

1 نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی

2 قائم مقام سازمان اسناد ملی ایران

3 دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت بازرگانی و موسسات، شرکت ها و سازمان های وابسته به مدت بیست سال

4 نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

5 رئیس کمیسیون مشترک امور ادرای و کمیسیون نفت مجلس شورای اسلامی دوره چهارم

6 رئیس کمیسیون مشترک امور ادرای و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دوره چهارم

7 رئیس کمیسیون مشترک اموراداری و کمیسیون نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی دوره چهارم

8 نائب رئیس گروه دوستی پارلمان جمهوری اسلامی ایران و کشور کره جنوبی

9 رئیس کمیسیون مشترک امور اداری و کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی دوره چهارم

10 قائم مقام مرکز تهیه و توزیع کالای وزارت بازرگانی

11 سرپرست اداره کل تشکیلات، سیستم ها و روش های قوه قضائیه

12 مدیر هسته گزینش مجلس شورای اسلامی

13 نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

14 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم

15 رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم

16 رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری در دوره هفتم

17 رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کشور اتریش دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی

18 عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورایعالی اداری کشور در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

19 عضو شورایعالی اشتغال کشور در شورایعالی اداری کشور در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

20 عضو موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث سیاست های کلان نظام اداری دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی

21 عضو کمیته سه نفره مشترک مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

22 رئیس کمیته مشترک مجلس شورای اسلامی دوره هفتم و دفتر سازمان ملل متحد در تهران

23 عضو هیات موسس مجمع خیرین سلامت کشور

24 سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری آذربایجان

25 اخذ دکتری افتخاری روابط بین الملل از کشور جمهوری آذربایجان (به علت فعالیت های دیپلماتیک)

26 سفیر نمونه سال 2010 در کشور جمهوری آذربایجان توسط آن کشور به علت فعالیت های دیپلماتیک

27 استاد نمونه سال تحصیلی 94-1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

28 استاد نمونه سال تحصیلی 96-1395 دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی

تالیفات:

1 کتاب بازتاب انقلاب اسلامی بر روابط بین المللی(درسی)

2 کتاب حقوق اساسی کلیات جمهوری اسلامی ایران(درسی)

3 کتاب حقوق اداری (درسی)

4 کتاب اداره امور دولتی (درسی)

5 کتاب عوامل توسعه در کره جنوبی

مقالات:

1 توسعه جمهوری آذربایجان و آینده روابط با جمهوری اسلامی ایران

2 نظام اداری و نقش آن در نظام سیاسی

3 کنکاشی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

4 سید جمال الدین اسدآبادی