اخبار و رویدادها

امتحان جامع نیمسال اول ۹۶-۹۵

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری متقاضی شرکت در امتحان جامع با توجه به تقاضای جمعی از دانشجویان ، تاریخ برگزاری امتحان جامع نیمسال اول ۹۶-۹۵ از تاریخ های ۱/۹/۹۵ و ۲/۹/۹۵ به تاریخ های ۱۴/۹/۹۵ و ۱۵/۹/۹۵ تغییر یافته است. برنامه جدید به پیوست قابل مشاهده است.

ادامه مطلب