اخبار و رویدادها

دروس وصیت نامه و انقلاب اسلامی

دروس وصیت نامه حضرت امام(ره)و انقلاب اسلامی و ریشه ها در دانشگاهها اجرا نمی شود این دروس به عنوان ترم تابستان و طی مدت ۶ روز کامل در مرقد امام(ره)برگزار خواهد شد و در پایان پس از برگزاری امتحان نمره این دروس به دانشگاه محل تحصیل فرستاده خواهد شد. دانشجویان متقاضی در اسرع وقت به گروه آموزشی مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم ۹۵-۹۴

کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم ۹۵-۹۴ از طریق سایت stu.iauctb.ac.ir پس از تکمیل فرم های نظرسنجی اساتید از تاریخ۱/۳/۹۵ لغایت۶/۳/۹۵ قابل دریافت می باشد. ضمنا: دانشجویان بدهکار در خصوص تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب

پژوهش برتر در نهمین جشنواره ملی بهار(لینک مربوط به تقدیرنامه)

در اختتامیه نهمین "جشنواره ملی بهار" که توسط جهاد دانشگاهی و با مشارکت وزارت علوم،وزارت بهداشت،وزارت ارشاد،دانشگاه تهران برگزار گردید جناب دکتر بهروز رشیدی در بخش مقالات تحلیلی مقاله ایشان با عنوان "مشارکت اجتماعی و روابط دولت-ملت در اقتدار ملی به عنوان "پژوهش برتر" پذیرش و انتخاب شده اند.

ادامه مطلب