برگزاری پنجمین جلسه شورای قرآن و عترت منطقه 8 به میزبانی واحد تهران مرکزی