اخبار و رویدادها - آرشیو

"تخفیف شهریه دانشجویان"

دانشجویان محترمی که متقاضی استفاده از تخفیف شهریه چند دانشجویی هستند تا مورخ ۹۶/۹/۲۹ با مدارک ذیل به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند . ۱. پرینت انتخاب واحد ترم جاری مربوط به دانشجویان واحد تهران مرکزی ۲.گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری مهمور به مهر واحد مربوطه برای دانشجویان سایر واحدها ۳. تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجوی متقاضی

ادامه مطلب