اخبار و رویدادها - آرشیو

"مهلت دفاع پایان نامه"

با دستور معاونت محترم پژوهشی واحد، آخرین مهلت دفاع برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تا پایان ۳۰ دی ماه(۹۶/۱۰/۳۰) می باشد.

ادامه مطلب

طرح برون دانشگاهی

دانشجویان دکتری پژوهش محورسالهای ۹۴ و ۹۵ نسبت به ارائه طرح برون دانشگاهی خود تا تاریخ ۱۶ دیماه(۹۶/۱۰/۱۶) اقدام نمایند.

ادامه مطلب