اخبار و رویدادها - آرشیو

دروس وصیت نامه و انقلاب اسلامی

دروس وصیت نامه حضرت امام(ره)و انقلاب اسلامی و ریشه ها در دانشگاهها اجرا نمی شود این دروس به عنوان ترم تابستان و طی مدت ۶ روز کامل در مرقد امام(ره)برگزار خواهد شد و در پایان پس از برگزاری امتحان نمره این دروس به دانشگاه محل تحصیل فرستاده خواهد شد. دانشجویان متقاضی در اسرع وقت به گروه آموزشی مراجعه نمایند.

ادامه مطلب