اخبار و رویدادها - آرشیو

کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم ۹۵-۹۴

کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم ۹۵-۹۴ از طریق سایت stu.iauctb.ac.ir پس از تکمیل فرم های نظرسنجی اساتید از تاریخ۱/۳/۹۵ لغایت۶/۳/۹۵ قابل دریافت می باشد. ضمنا: دانشجویان بدهکار در خصوص تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب