اخبار و رویدادها - آرشیو

دستور جدید نگارش پایان نامه ها

با توجه به تاکید ریاست محترم دانشگاه برای کاهش مصرف بی رویه کاغذ دستور نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی به صورت دورو انجام گیرد.

ادامه مطلب