اخبار و رویدادها - آرشیو

پژوهش برتر در نهمین جشنواره ملی بهار(لینک مربوط به تقدیرنامه)

در اختتامیه نهمین "جشنواره ملی بهار" که توسط جهاد دانشگاهی و با مشارکت وزارت علوم،وزارت بهداشت،وزارت ارشاد،دانشگاه تهران برگزار گردید جناب دکتر بهروز رشیدی در بخش مقالات تحلیلی مقاله ایشان با عنوان "مشارکت اجتماعی و روابط دولت-ملت در اقتدار ملی به عنوان "پژوهش برتر" پذیرش و انتخاب شده اند.

ادامه مطلب