اخبار و رویدادها - آرشیو

حدنصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه(کسب نمره قبولی قبل از دفاع ، جهت شرکت درامتحان جامع)

حدنصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه(کسب نمره قبولی قبل از دفاع ، جهت شرکت درامتحان جامع)

بدینوسیله جدول عناوین آزمون های مورد تایید به همراه حدنصاب نمرات مربوطه اعلام می شود. آن دسته از دانشجویانی که ۸۰درصد نمره حدنصاب را کسب نمایند می توانند مشروط به کسب نمره قبولی قبل از دفاع، در امتحان جامع شرکت نمایند.

ادامه مطلب
امکان دسترسی به پایگاه proquest

امکان دسترسی به پایگاه proquest

امکان دسترسی به پایگاه proquest شامل ۱۵۰۰ عنوان ژورنال الکترونیکی و بیش از ۳ میلیون عنوان پایان نامه دانشگاههای معتبر دنیا در قالب بانک های اطلاعاتی proquest centeral و proquestGloba جهت استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم گردیده است.

ادامه مطلب