نوع خبر 
 
معافیت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی از گذراندن درس جبرانی آشنایی با کامپیوتر
 

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 25/9/1393  شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه با توجه به افزایش دانش نرم افزاری، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) از گذراندن درس جبرانی آشنایی با کامپیوتر معاف می شوند.

دوشنبه 6 مهر 1394  14:33:17

 

يکشنبه 23 فروردين 1394  15:27:32

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 3 بهمن 1395  10:29:6
تعداد بازديد از اين خبر : 2600
کدخبر : 7499