"زمانبندی انتخاب واحد متاخرین نیمسال اول ۹۸-۹۷ "

۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۱ کد : ۱۴۱۵۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۹۹۳
"زمانبندی انتخاب واحد متاخرین نیمسال اول ۹۸-۹۷ "

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97  واحد تهران مرکزی( دانشکده علوم سیاسی)

97/6/26

ساعت

رشته ها

ورودی

13 تا 17

کلیه مقاطع  و رشته های دانشکده علوم سیاسی

ورودیهای 94 و ماقبل

17 تا 23

کلیه مقاطع  و رشته های دانشکده علوم سیاسی

ورودیهای 94 و ماقبل

 

97/6/27

ساعت

رشته ها

ورودی

13 تا  17

کلیه مقاطع  و رشته های دانشکده علوم سیاسی

ورودیهای 95 و 96

17 تا 23

کلیه مقاطع  و رشته های دانشکده علوم سیاسی

ورودیهای 95 و 96


( ۵ )

نظر شما :