نمره آزمون زبان خارجی دانشجویان دوره دکتری

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳ کد : ۱۳۸۶۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۰۷
نمره آزمون زبان خارجی دانشجویان دوره دکتری

ثبت نمرات امتحان جامع دانشجویانی که نمره خویش را ارائه ننموده اند منوط به ارائه نمره زبان در فرصت اعلامی 6 ماه خواهد بود./file/download/news/

کلید واژه ها: زبان خارجیدانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزدانکده علوم سیاسیدانشگاه آزاد اسلامیتهران مرکزی