برنامه آزمون و منابع جامع دانشجویان مقطع دکتری (نیمسال دوم ۹۷-۹۶)

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۴ کد : ۱۳۸۰۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۴۰
برنامه آزمون  و منابع جامع دانشجویان مقطع دکتری (نیمسال دوم ۹۷-۹۶)

برنامه آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری/file/download/news/

دروس و منابع امتحان جامع دکتری /file/download/news

کلید واژه ها: دانشگاهازاد اسلامی واحد تهران مرکزیتهران مرکزیدانکده علوم سیاسیدانشگاه آزاد اسلامی


( ۶ )