زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۴۱ کد : ۱۳۶۶۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۹۲۸
زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96/file/download/news/

کلید واژه ها: حذف و اضافه دانشگاهازاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم سیاسی


( ۳ )