شیوه نامه استفاده از نرم افزار مدیریت کاربران

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۴ کد : ۱۲۹۰۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۸۹
شیوه نامه استفاده از نرم افزار مدیریت کاربران

/کاربران محترم اینترنت (استادان، دانشجویان و کارمندان)/file/download/...

کلید واژه ها: دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزدانشکده علوم سیاسیتهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامی


۱ رای